"play for the Dallas Cowboys" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grać dla Dallas Kowboje
  1. play czasownik + cowboy rzeczownik
    Silna kolokacja

    Spencer played in just 12 games for the Cowboys, starting none.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo