"plate appearance" — Słownik kolokacji angielskich

plate appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygląd talerza
  1. plate rzeczownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He received his first start and plate appearances two days later.