"pilot nods" — Słownik kolokacji angielskich

pilot nods kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot kiwa głową
  1. pilot rzeczownik + nod czasownik
    Luźna kolokacja

    The pilot nodded; he had been prepared for some news of the sort.

    Podobne kolokacje: