BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pilot informs" — Słownik kolokacji angielskich

pilot informs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot powiadamia
  1. pilot rzeczownik + inform czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the radio the pilot informed him that there was no sign of life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo