"pilot claims" — Słownik kolokacji angielskich

pilot claims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot twierdzi
  1. pilot rzeczownik + claim czasownik
    Luźna kolokacja

    By the end of the war 603 pilots had claimed some 232 kills for 73 aircrew killed in action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo