"pilot brings" — Słownik kolokacji angielskich

pilot brings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot przynosi
  1. pilot rzeczownik + bring czasownik
    Luźna kolokacja

    The pilots brought the ship down to a soft landing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo