"pilot boards" — Słownik kolokacji angielskich

pilot boards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządy pilotowe
  1. pilot rzeczownik + board czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He waited until the pilots and three soldiers had boarded each craft, then grabbed a helmet and a rifle for himself and climbed into the nearest modified Hind.

    Podobne kolokacje: