"pilot activates" — Słownik kolokacji angielskich

pilot activates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot uruchamia
  1. pilot rzeczownik + activate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot had activated an in-flight alarm known as the "hijack button."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo