"pierwszorzędny przykład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pierwszorzędny przykład" po polsku

pierwszorzędny przykład

rzeczownik
  1. prime example

"pierwszorzędny przykład" — Słownik kolokacji angielskich

prime example kolokacja
  1. prime przymiotnik + example rzeczownik = pierwszorzędny przykład, klasyczny przykład
    Bardzo silna kolokacja

    This is a prime example of why we get angry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo