Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pierwotnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pierwotnie" po polsku

pierwotnie

przysłówek
 1. originally **
  • najpierw, początkowo, pierwotnie, z początku
   That's a lot less files than I originally gave you. (To o wiele mniej akt, niż ci pierwotnie dałem.)
   Meeting new people is a lot more complicated than I'd originally thought. (Spotykanie nowych ludzi jest bardziej skomplikowane niż początkowo myślałem.)
   I think this was originally used as a panic room. (Wydaję mi się, że pierwotnie ten pokój był używany jako schron.)
 2. primarily ***  
  Primarily, men were the hunters. (Pierwotnie mężczyźni byli łowcami.)
  Primarily, this was a theatre, but then we rebuilt it. (Pierwotnie to był teatr, ale później go przebudowaliśmy.)
 3. aboriginally
 4. primevally
  • pierwotnie
  • pierwotnie (o uczuciach, potrzebach)
 5. primordially