"picture surfaces" — Słownik kolokacji angielskich

picture surfaces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powierzchnie obrazu
  1. picture rzeczownik + surface czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the Facebook appreciation group recent pictures of Peter have surfaced.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo