"picture sells" — Słownik kolokacji angielskich

picture sells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz sprzedaje się
  1. picture rzeczownik + sell czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other pictures he sold to me, but very cheaply.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo