"picture of people" — Słownik kolokacji angielskich

picture of people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ludzi
  1. people rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has a tendency to take pictures of people and things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo