"picture of one's history" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś historia
  1. history rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Thuriens that we have been in contact with seem to have formed a completely distorted picture of Earth's recent history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo