"picture of creatures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz istot żywych
  1. creature rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Will had seen pictures of creatures like her, and the word harpy came to mind as soon as he saw her clearly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo