"picture means" — Słownik kolokacji angielskich

picture means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz oznacza
  1. picture rzeczownik + mean czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So all we need to do is figure out what these other seven pictures mean?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo