"picture flickers" — Słownik kolokacji angielskich

picture flickers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotania obrazu
  1. picture rzeczownik + flicker czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The picture of the television screen flickered and Stephanie recognised the bedroom she was in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo