"picture displays" — Słownik kolokacji angielskich

picture displays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawy obrazu
  1. picture rzeczownik + display czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Near the end, Allison was the first to have her picture displayed as digital art in the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo