"physical book" — Słownik kolokacji angielskich

physical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fizyczna książka
  1. physical przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In this case, he didn't even sign the physical book.

    Podobne kolokacje: