"personal triumph" — Słownik kolokacji angielskich

personal triumph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobisty tryumf
  1. personal przymiotnik + triumph rzeczownik
    Silna kolokacja

    That fire out there had no meaning except as a small personal triumph.