"great triumph" — Słownik kolokacji angielskich

great triumph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki tryumf
  1. great przymiotnik + triumph rzeczownik
    Silna kolokacja

    This great triumph was repeated in 2007 by the junior girls team.

    Podobne kolokacje: