"greatest triumph" — Słownik kolokacji angielskich

greatest triumph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): największy tryumf
  1. greatest przymiotnik + triumph rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book has been man's greatest triumph, his most profound success.

    Podobne kolokacje: