"perpetual shadow" — Słownik kolokacji angielskich

perpetual shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczny cień
  1. perpetual przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The perpetual shadow is perfect for vampires.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo