"permit companies" — Słownik kolokacji angielskich

permit companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól spółkom
  1. permit czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It would also permit industrial companies to own banks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo