"permanent guardian" — Słownik kolokacji angielskich

permanent guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stały strażnik
  1. permanent przymiotnik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    - A Utah couple will become permanent guardians of a 10-year-old Navajo boy under an agreement with his mother, ending a five-year custody fight, a lawyer for the couple said today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo