"permanent deal" — Słownik kolokacji angielskich

permanent deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa na czas nieokreślony
  1. permanent przymiotnik + deal rzeczownik
    Silna kolokacja

    However it is a permanent deal, and not a loan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo