"perform over several times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonywać ponad kilkakrotnie
  1. perform czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In total, the song has been performed over twenty times on television.

    Podobne kolokacje:

podobne do "perform over several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "perform over several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne