"perfect stage" — Słownik kolokacji angielskich

perfect stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały etap
  1. perfect przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It is the perfect stage of history," Abdullah said.

    Podobne kolokacje: