"pedagogical approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pedagogiczne podejście
  1. pedagogical przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When beginning to create e-Learning content, the pedagogical approaches need to be evaluated.

powered by  eTutor logo