BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pay with a credit card" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay with a credit card" po angielsku

"pay with a credit card" — Słownik kolokacji angielskich

pay with a credit card kolokacja
  1. pay czasownik + card rzeczownik = płacić kartą kredytową, płacić kartą
    Zwykła kolokacja

    "The first thing the teacher said was: 'How many of you paid for this class with a credit card?' "

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo