"patient-centered approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierpliwy-zrównoważony podejście
  1. patient-centered przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Do I believe that this bill will be a bureaucratic nightmare, a cancerous financial drain, and a government-centered rather than patient-centered approach to healthcare?

    Podobne kolokacje: