ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pathetic way" — Słownik kolokacji angielskich

pathetic way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzruszająca droga
  1. pathetic przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It really seems like we are ignoring basic functionality here, in a fairly pathetic way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo