"passport picture" — Słownik kolokacji angielskich

passport picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz paszportowy
  1. passport rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He took his 4-month-old daughter, Daniela, to a photo shop here to have her passport pictures made.

powered by  eTutor logo