"participatory sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): partycypacyjny sport
  1. participatory przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is no question but that kicking the Catholic Church is a popular participatory sport of people on the left.

    Podobne kolokacje: