"papal intervention" — Słownik kolokacji angielskich

papal intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): papieska interwencja
  1. papal przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was modelled on Rome's St Peter's, although the dome is slightly shorter due to a papal intervention.