"painfully clear" — Słownik kolokacji angielskich

painfully clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznośnie czysty
  1. painfully przysłówek + clear przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    This has become painfully clear to me over the past six years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo