"out-of-print book" — Słownik kolokacji angielskich

out-of-print book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spoza druk książka
  1. out-of-print przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His service links used and rare book dealers to help people find out-of-print books.

    Podobne kolokacje:

podobne do "out-of-print book" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "out-of-print book" po polsku — Słownik angielsko-polski

przyimek
inne