"out the season" — Słownik kolokacji angielskich

out the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz pora roku
  1. out przyimek + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    Flood, who sat out the 1970 season, did not think so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo