"originate from the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochodź z czasu
  1. originate czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The name of the town originates from the time of the Saxon settlers in the 5th Century, when the area was largely marshland.

    Podobne kolokacje: