"ordinary thing" — Słownik kolokacji angielskich

ordinary thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykła rzecz
  1. ordinary przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was never just a regular guy talking about ordinary things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo