"ordinarily go" — Słownik kolokacji angielskich

ordinarily go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykle pójdź
  1. go czasownik + ordinarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In Atlanta, she worked on a plan to persuade corporations to hire college-educated black women for office jobs that ordinarily went to white workers.

    Podobne kolokacje: