"ordered away" — Słownik kolokacji angielskich

ordered away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzony daleko
  1. order czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The police were called and observers ordered away, the witnesses said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo