"opt to release" — Słownik kolokacji angielskich

opt to release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się zwolnić
  1. opt czasownik + release czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, the album was again delayed until the first quarter of 2002; however, Milian eventually opted not to release it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo