"opposite window" — Słownik kolokacji angielskich

opposite window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwległe okno
  1. opposite przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The door opened and the Colonel entered, standing in the full light of the opposite window.

    Podobne kolokacje: