"opera season" — Słownik kolokacji angielskich

opera season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku opery
  1. opera rzeczownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    That would mean a curtailment of the opera season by three weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo