"only stage" — Słownik kolokacji angielskich

only stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyny etap
  1. only przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The only stage (instar) between these two is the subimago.

    Podobne kolokacje: