PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"once focus" — Słownik kolokacji angielskich

once focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś nacisk
  1. focus czasownik + once przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Ads for banks and insurers once focused on customers' financial safety.