"once focus" — Słownik kolokacji angielskich

once focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś nacisk
  1. focus czasownik + once przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Ads for banks and insurers once focused on customers' financial safety.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo