"on season" — Słownik kolokacji angielskich

on season kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas pory roku
  1. on przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was on the second season to become a role model for young women and change her bad behavior.

    Podobne kolokacje: