ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"on one's plates" — Słownik kolokacji angielskich

on one's plates kolokacja
Popularniejsza odmiana: on a plate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś talerze
  1. on przyimek + plate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Yeah, nothing said as they went out, people just used to put a little something on the plate or whatever.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo