"on one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

on one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś nacisk
  1. on przyimek + focus rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has had an effect on my focus, that's for sure.

    Podobne kolokacje: